Hva trenger du prate om?

 • Parforhold og kjærlighetsspråk
 • Utfordringer på/i jobben
 • Familieforhold
 • Indre uro
 • Veivalg eller studievalg
 • Endre gamle vaner og mønstre
 • Drømmeanalyse
 • Avslapningsteknikker
 • Balanse i kropp og sinn
 • Sette situasjoner og hendelser i perspektiv
 • Verktøy for å håndtere ulike situasjoner
 • Og mye mer…jeg tilpasser etter dine behov og ønsker…
 • Les mer om meg her.