Hva sier andre?

Rosa sier:

«Anne Marens coaching var utrolig nyttig. Jeg slet med jobben jeg har, og gjennom coachingen fikk hun meg til å innse at det er et stort behov for arbeidet mitt. Jeg elsker hennes beroligende energi, hennes nærvær og hennes direkte, men kjærlige veiledning. Jeg anbefaler henne absolutt. »

Rosas egne ord:
«Anne Maren’s coaching was incredibly helpful. I was struggling with the work that I do, and through her coaching, I was able to see that my work is very needed in the world. I love her soothing energy, her presence, and her direct but loving guidance. I definitely recommend her.»

Rosa, Spania

Johanna sier:

«Anne Maren er en fantastisk coach! Jeg liker hennes snille og empatiske måte for å skape rom for samtale. Hun har hjulpet meg med private og arbeidsrelaterte problemer. Jeg føler meg alltid roligere, lykkeligere, mer optimistisk og ressurssterk etter samtalene våre.
Samtalene med henne har gitt meg tillit til å for eksempel å be om lønnsøkning og en ekstra bonus for arbeidet mitt. Jeg anbefaler på det sterkeste å jobbe med henne. »

Johannas egne ord:
«Anne Maren is a wonderful coach! I love her kind and empathetic way of holding space. She has helped me with private and work-related issues. I always feel calmer, happier, more optimistic, and resourceful after our conversations.
Sessions with her have given me the confidence to, for instance, ask for a payrise and an extra monetary bonus for my work. I highly recommend working with her.» 


Johanna, Finland

Shannon sier:

«Anne Maren er en utrolig varm og dyktig coach. Hun skaper rom for å utforske seg selv, normaliserer tvil og har hjulpet meg med å stille spørsmål ved statiske tankemønstre. Samtalene med Anne Maren har gitt meg muligheten til å gjøre store gjennombrudd og navigere i dypt indre arbeid som har gitt meg rom til å følge min vei til integritet (helhet, selvstendighet). »

Shannons egne ord:
«Anne Maren is an incredibly warm and skillful coach. She holds space for self-exploration, normalizes self-doubt, and has helped me to question stagnant thought patterns. Working with Anne Maren has given me the opportunity to make powerful breakthroughs and to navigate deep inner work which has given me space to follow a path to my integrity.»

Shannon, Tyskland

Dorota sier:

«Jeg føler meg sett, hørt og velkommen av Anne Maren hver gang vi møtes. Hun lytter alltid dypt og er tilstede med hjertet.
Hun respekterer prosessen min og bruker verktøyene på en veldig gode måte for å hjelpe meg med å komme meg løs, se klarere, ta neste steg – alltid ved å koble meg til min egen visdom og retning. Det jeg setter spesielt pris på i arbeidet hennes er den ekte «hjertekvaliteten» som er lagt til hennes fantastiske coaching ferdigheter.»

«I feel seen, heard and welcome by Anne Maren at every coaching session. She always listens deeply and is present with her heart.
She respects my process and very skillfully uses her tools to help me get unstuck, see more clearly, take the next step – always by connecting to my own wisdom and direction. What I especially appreciate in her work is this genuine heart quality added to her wonderful coaching skills.»

Dorota, Frankrike